onsdag 15 mars 2017

Länkar

Information om Sverige

https://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx

Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/?hl=film

Arbetsförmedlingen


Bussförare,Taxiförare

https://www.youtube.com/watch?v=LWb3RQU-FEg

Säljare butik

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och-framtid/Yrken-A-O.html?url=1119789672%2FYrken%2FYrkesBeskrivning.aspx%3FiYrkeId%3D125&sv.url=12.78280711d502730c1800072

Förskola filmlänkar

https://www.youtube.com/watch?v=n0WY0hyT45E

Äldreomsorg

Ringdansens äldreboende

Personlig hygien övre toalett

Personlig hygien nedre toalett

Bäddning med patient

Basala Hygien och Klädregler (BHK) inom Särskilt boende

Vård i annans hem

Leva med personlig assistent

Af:s undersköterska

Tobbe testar

Sådär, nu ska vi se om detta funkar!